Velkommen til

Viking Universal

Et renholdsprodukt fra Orstad Gulv & Renhold

Viking Universal

Viking Universal er et produkt laget av Orstad Gulv & Renhold AS. Produktet er laget med fokus på kvalitet og 100% renhet.

Viking Universal er et vannbasert rengjøringsprodukt som inneholder overflateaktive stoffer og naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann.

Produktet er biologisk nedbrytbart og et miljømessig foretrukket rengjørings-middel. Produktet er ikke korroderende, og inneholder ingen sitruskomponenter.

Produktet er produsert i Norge.

Campingplass

Trenger campingens offentlige eller private områder en skikkelig vask? Viking Universal er et universalt renholdsprodukt som blant annet brukes til innvendig vask av drikkevannstanker, oljeflekkfjerning, og fjerner skitt, biofilm og ulike typer avleiringer, samt er en effektiv luktfjerner.

Bobil

Har bobilene behov for en skikkelig vask før salg eller bruk? Viking Universal er et universalt renholdsprodukt som brukes som luktfjerner, fjerner organiske avleiringer i tanker og rør, og til oljeflekkfjerning. Det er svært effektivt til generell vask ved dieselsøl i tanker.

Båt

Skal båten vaskes grundig før bruk? Viking Universal er et universalt renholdsprodukt som brukes til innvendig vask av drikkevannstanker på båter og skip, fjerner skitt, biofilm og andre typer avleiringer. Produktet er en svært effektiv luktfjerner og effektiv bruk til oljeflekkfjerning.

Informasjon

Viking Universal er tilgjengelig for både bedrifter og privatpersoner.

Ønsker du et tilbud på pris, eller har andre henvendelser? Ta gjerne kontakt med oss!

Bruksområde

Produktet er et effektivt og universalt rengjøringsprodukt som brukes til å fjerne organiske avleiringer i tanker og rør, fjerner oljeflekker, samt er en svært effektiv luktfjerner. Produktet brukes også til innvendig vask av drikkevannstanker på båter, skip og oljeinstallasjoner.

Viking Universal fjerner skitt, biofilm og ulike typer avleiringer, foruten uorganisk scale. Produktet er dessuten svært effektivt til generell vask av drikkevanntanker eller ved dieselsøl i tanker.

Anbefalt dosering

Viking Universal kan tynnes ut til bruksløsning i vann, som bør holde en temperatur under 40 oC for å ikke ta knekken på mikrobene i produktet.

Følgende doseringer anbefales:

Fysiske og kjemiske egenskaper
Miljøegenskaper

Viking Universal er registrert i NEMS og CEFAS, og produktet er miljøklassifisert som gul Y1 ved bruk på norsk sokkel (HOCNF).

Forpakninger
Lagring og oppbevaring

Se datablad for utfyllende informasjon.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om produkter eller har andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!